ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Zestawienie rzeczowo - finasowe pobierz
Zestawienie rzeczowo - finasowe za 2017 pobierz
Plan szkoleń pobierz
Plan szkoleń (wersja archiwalna)
Plan komunikacji na rok 2016 pobierz
Plan komunikacji na rok 2017 pobierz
Plan komunikacji na rok 2018 pobierz
 
 

 

 

 

 

LASOWIACKA KUCHNIA