flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

297513
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
26
925
2198
292610
5474
6602
297513

Twoje IP: 3.215.177.171
2021-09-19 06:59
W myśl postanowień Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Członkiem Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członkowskiej może być:
 
1. osoba fizyczna, która posiada rekomendacje: Sołtysa wsi (przewodniczącego Rady Osiedla) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 2 członków stowarzyszenia lub 10 mieszkańców wsi/miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
2. osoba prawna;
3. jednostki samorządu terytorialnego,
Członkowie są zobowiązani do:
 
1. propagowania celów Stowarzyszenia, aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu,
3. opłacania składek członkowskich.
 
Członkowie mają prawo:
 
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4.wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
 
1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
a) za działalmość niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
3. cofnięcia rekomendacji
4. śmierci
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA