flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

606088
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
253
2353
3536
600283
17909
25396
606088

Twoje IP: 3.239.95.36
2024-05-23 18:29
 
Majdan Królewski jest gminą rolniczą zajmującą 156km2 powierzchni z czego 40 % to obszary leśne. Wchodzi w skład powiatu kolbuszowskiego zajmującego obszar w północno zachodniej części województwa podkarpackiego. Liczba ludności gminy wynosi 10 061 mieszkańców. Gminę Majdan Królewski tworzy siedem sołectw; Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Krzątka, Komorów, Rusinów, Wola Rusinowska i Majdan Królewski. Przez Majdan Królewski prowadzą główne szlaki komunikacji samochodowej. Przebiega też linia kolejowa z Rzeszowa do Tarnobrzega.
Majdan Królewski to gmina o dużych walorach turystycznych z uwagi na swe malownicze położenie w otoczeniu ogromnych kompleksów leśnych, dogodne położenie komunikacyjne oraz posiadaną bazę noclegową.
 
W panoramie Majdanu dominuje piękny Kościół zabytkowy, w stylu barokowym z dwoma wieżami. Jedna z nich to dzwonnica wolnostojąca, przez którą prowadzi główne wejście na plac kościelny otoczony murem. Druga wieża wznosi się nad głównym wejściem do kościoła. Na placu przed dzwonnicą umieszczona jest figura Matki Bożej Wniebowziętej wzniesiona w 1788r. na pamiątkę poległych ok. 150 Konfederatów Barskich (1771r.). Cmentarz Parafialny założony w 2 połowie XVIII wieku. We wschodniej części cmentarza usytuowana jest klasycystyczna kaplica grobowa XIX - wiecznych właścicieli dóbr w Majdanie, Hucie Komorowskiej i Woli Rusinowskiej - Kozłowieckich. Z tej rodziny ziemiańskiej wywodzi się Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki, który urodził się 1 kwietnia 1911 w Hucie Komorowskiej, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1929r wstąpił do zakonu jezuitów, był więziony na Montelupich w Krakowie, w Wiśniczu, Oświęcimiu i Dachau. Po wyzwoleniu wyjechał do Rzymu a stamtąd na misje do Afryki, gdzie spędził resztę swojego życia.
 
W gminie działa ok. 250 podmiotów gospodarczych. Od 1990r. gmina realizuje konsekwentnie swoje ambicje inwestycyjne. Za sprawą dobrych gospodarzy udało się w całości gminę zgazyfikować. Gmina posiada swoje ujęcie wody i dwie oczyszczalnie ścieków. Z gminnego wodociągu korzystają już wszystkie gospodarstwa, kanalizacje sanitarną posiada 98% gospodarstw. Administracja publiczna zlokalizowana w samym centrum Majdanu, gdzie mieści się Urząd Gminy, Poczta, Bank, Ośrodek Pomocy Społecznej. W Majdanie znajduje się publiczna szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum oraz przedszkole. Kulturą w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. GOK - jako gminna instytucja Kultury zajmuję się organizacją imprez patriotycznych, dożynek, organizuje przegląd piosenki młodzieżowej, wojewódzki przegląd pieśni patriotyczno - religijnej, wiele konkursów plastycznych i imprez okolicznościowych. Uczy dzieci i młodzież gry na instrumentach, tańca współczesnego, prowadzi zajęcia plastyczne. Przy Parafii w Komorowie działa Orkiestra Dęta. W każdym sołectwie znajduje się publiczna szkoła podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, działają Koła Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy Majdanu i okolic mogą skorzystać z radiowego dostępu do Internetu, którego właścicielem jest gmina. Corocznie przebudowywana jest sieć dróg gminnych. Klub sportowy ,,Korona" posiada piękny stadion wraz z zapleczem.
 
Gmina uczestniczy w wielu programach pomocowych, skutecznie zabiega o środki finansowe na realizacje wielu inwestycji. Władze samorządowe są otwarte na inicjatywy ożywiające gospodarkę gminy. Inwestorzy mogą tu liczyć na uzbrojone tereny oraz wykwalifikowanych pracowników różnych zawodów.

LASOWIACKA KUCHNIA