flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Gmina Dzikowiec leży w centralnej części powiatu kolbuszowskiego. Zajmuje 122 km² i liczy 6 492 mieszkańców. W jej skład wchodzi 8 sołectw: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Lipnica, Płazówka, Kopcie, Wilcza Wola , Spie. Ma charakter rolniczy. Lasy stanowią 39 procent powierzchni gminy. Zwarte kompleksy leśne znajdują się w północnej części gminy, którą obejmuje Sokołowsko–Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na dużą powierzchnię lasów występuje tu zwierzyna łowna : dziki, zające , lisy, jelenie, sarny. Gmina ma duże walory turystyczne: nieskażone środowisko naturalne, bogate w runo lasy i atrakcja szczególna: sztuczny zalew Maziarnia w Wilczej Woli o powierzchni 160 ha (część zalewu znajduje się w granicach gminy Raniżów). Dogodne warunki do uprawiania swojego hobby znajdą tu amatorzy wędkarstwa, żeglarstwa, oraz windsurfingu, zimą zaś bojerów. Wszystkie wsie gminy mają wodociągi, część z nich jest skanalizowana i zgazyfikowana. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków, dość dobrze utrzymana jest sieć dróg lokalnych. Funkcjonują tu trzy placówki pocztowo-telekomunikacyjne zlokalizowane w Dzikowcu, Lipnicy i Wilczej Woli.

W miejscowościach Dzikowiec, Lipnica i Wilcza Wola prowadzone są ośrodki zdrowia. Powołane Samorządowe Centrum Kultury jak również Biblioteki dbają o rozwój kultury. Przy Samorządowym Centrum Kultury działa Klub Seniora, Zespół Pieśni i Tańca ,,Dzikowianie”, Kapela Ludowa. Tutaj też skupia się działalność Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Tradycją stało się gminne święto ,,Jagodowe Specjały” obchodzone rokrocznie w pierwszą niedzielę lipca, śmiało więc Dzikowiec można nazwać ,,Jagodową stolicą powiatu kolbuszowskiego”. Na terenie gminy rozwija się działalność społeczna, stąd liczne stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Dzikowca, Towarzystwo Stanisławowskie i rejestrowane obecnie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec ,,Przystań”. Gmina uczestniczy w różnych programach i tak: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu, na rozbudowę i przebudowę budynku biblioteki w Mechowcu . Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliło na budowę kompleksu boisk sportowych „moje boisko” – orlik 2012 do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 30 m x 60 m oraz boiska do piłko ręcznej , tenisa i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50 m x 30 m. Wszystkie te dofinansowania pozwolą na realizację zamierzonych celów. Na terenie gminy prowadzi działalność około 135 podmiotów gospodarczych, wśród których dominują sklepy spożywcze i spożywczo – przemysłowe, handel drewnem oraz usługi transportowe. W Wilczej Woli działa gospodarstwo agroturystyczne "Agrofurtek". W miejscowości Dzikowiec zachowany został obyczaj stawiania straży grobowych przy symbolicznym grobie Chrystusa. Wartę tą pełnią mężczyźni przyodziani w tradycyjne stroje ludowe będące kontynuacją lasowiackiego stroju ludowego tzw. „TURKI”. Począwszy od 1993 corocznie spotykają się na „Paradach Straży Grobowych”.

Najstarsze wsie gminy to Dzikowiec i Lipnica (XVI w.). W przeszłości ludność lasowiacka, zamieszkująca leśne osady, trudniła się bartnictwem, produkcja węgla drzewnego, mazi i dziegciu, garncarstwem, wytopem żelaza z rud darniowych. Stopniowe karczowanie puszczy pozwoliło na rozwój rolnictwa. Obecnie, poza zajęciami rolniczymi, mieszkańcy gminy trudnią się drobną wytwórczością, handlem, rzemiosłem.

LASOWIACKA KUCHNIA