flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 - 2023. Dokument ten, po konsultacjach z lokalną społecznoscią, które rozpoczęły się we wrześniu 2015r. został przyjęty uchwałą nr 18/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" w dniu 28 grudnia 2015 roku. Ostatnia zmiana pochodzi z dnia 21 września 2018r. Dokumenty do pobrania.

LASOWIACKA KUCHNIA