flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

606105
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
270
2353
3553
600283
17926
25396
606105

Twoje IP: 80.244.157.7
2024-05-23 19:14

Gmina Raniżów położona jest na Płaskowyżu Kolbuszowskim, w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Administracyjnie należy do powiatu kolbuszowskiego. Liczy 7 190  mieszkańców, zajmuje powierzchnię 96,77 km2. W skład gminy wchodzi 8 jednostek pomocniczych - sołectw: Raniżów, Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Korczowiska, Posuchy, Poręby Wolskie. Wprawdzie lasy stanowią tylko 20% jej obszaru, ale graniczą z nią zachowane fragmenty Puszczy Sandomierskiej, a część gminy wchodzi w Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W 2007 roku obszar gminy Raniżów został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W raniżowskich lasach można spotkać jelenia europejskiego, żyją tu również: sarna, lis, borsuk, dzik, kuna leśna, wydra. Nad Łęgiem spotkać można czaplę siwą, bociana czarnego. Liczne są również bobry. Wyjątkową atrakcja turystyczną jest zalew na Łęgu o powierzchni 160 ha, położony w Woli Raniżowskiej. Otoczony żywicznym, sosnowym lasem zbiornik posiada znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkowania, zażywania kąpieli. Czysta woda, rozległa plaża, pola kampingowe i biwakowe ściągają amatorów wypoczynku w bliskim kontakcie z naturą, nawet z odległych miejsc w kraju.

Raniżów oraz Wola Raniżowska zostały założone na obrzeżach Puszczy Sandomierskiej w XIV wieku. Raniżów był wsią królewską. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1366 roku. Według miejscowej tradycji król Kazimierz Wielki zbudował we wsi niewielki myśliwski zameczek i przyjeżdżał tu często na polowania. To samo czynił Władysław Jagiełło. W XV wieku Raniżów był siedzibą klucza dóbr, co przyczyniło się do jego rozwoju. Mimo zniszczeń podczas „potopu" szwedzkiego, najazdu Jerzego II Rakoczego z Siedmiogrodu, Raniżów wyrósł na znaczący ośrodek handlu i rzemiosła w tej części puszczy. Pod koniec XVIII wieku, w ramach tzw. osadnictwa józefińskiego, władze austriackie założyły we wsi kolonię niemiecką Ranischau. Resztki zabudowy kolonii oglądać można przy drodze do Woli Raniżowskiej. Na przełomie XIX i XX wieku Raniżów znany był z wyrobów kowalskich i hafciarstwa.

Obecnie Raniżów jest siedzibą rolniczej gminy z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Gmina posiada sieć telefoniczną i zasięg telefonii komórkowej, a także sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, trwa budowa kanalizacji.

W gminie dba się o rozwój kultury. Dawne tradycje lasowiackie kultywuje zespół obrzędowy z Mazurów znany w regionie i w kraju. Folklor muzyczny podtrzymuje kapela ludowa „Raniżowianie”, w szkołach rozwijają się zespoły taneczne. Prężnie działają lokalne stowarzyszenia, organizując liczne pikniki i imprezy. Ochronę przeciwpożarową zabezpieczają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są zlokalizowane w każdej miejscowości.

W oparciu o walory naturalne: czyste środowisko, lasy, zalew na Łęgu, wspaniałe krajobrazy, ogromne szansę rozwoju ma turystyka. Powstają gospodarstwa agroturystyczne. W okolicy uprawiać można turystykę pieszą i rowerową, zaś na zalewie sporty wodne i wędkarstwo. Bogate tradycje ma uprawa warzyw i owoców, gmina może stać się zapleczem dla przetwórstwa rolniczego, produkcji zdrowej żywności.

Na inwestorów czekają uzbrojone tereny, wykwalifikowani pracownicy różnych zawodów, ulgi podatkowe. Władze samorządowe są otwarte na inicjatywy ożywiające gospodarkę gminy w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz inwestycji turystycznych i usług gastronomicznych.

Atrakcje turystyczne gminy:

  • kościół parafialny w Raniżowie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, zbudowany w 1815 roku z pełnym wyposażeniem z tego okresu i dzwonem z 1769 roku,
  • plebania wzniesiona w 1894 roku,
  • budynek dawnej pastorówki z II połowy XIX wieku,
  • kapliczki i krzyże przydrożne,
  • zbiornik wodny na Łęgu w Stecach,
  • zabudowa dawnej kolonii niemieckiej w Raniżowie,
  • ostoje ptactwa wodnego w rozlewiskach Łęgu,
  • ścieżki przyrodnicze w masywach leśnych wchodzących w skład Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

LASOWIACKA KUCHNIA