flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej


2010r.

Listy wnioskodawców, które zostały wybrane do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" w 2010r. i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego/ OR ARiMR w Rzeszowie.


2011r.

Listy wnioskodawców, które zostały wybrane do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" w 2011r. i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego/ OR ARiMR w Rzeszowie.

2012r.

Listy wnioskodawców, które zostały wybrane do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" w 2012r. i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego/ OR ARiMR w Rzeszowie.2013r.

Listy wnioskodawców, które zostały wybrane do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" w 2013r. i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego/ OR ARiMR w Rzeszowie.


2014r.

Listy wnioskodawców, które zostały wybrane do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" w 2014r. i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

LASOWIACKA KUCHNIA