flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

606864
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
1029
2353
4312
600283
18685
25396
606864

Twoje IP: 3.239.95.36
2024-05-23 20:18
leaderW ramach tego działania pomoc jest przyznawana lokalnym grupom działania (LGD) na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w ich dokumentach programowych, czyli  lokalnych strategiach rozwoju (LSR) lub nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z jej celami.

Na projekt współpracy składa się jego przygotowanie, w tym opracowanie koncepcji oraz realizacja. Projekty współpracy muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć co najmniej dwóch LGD. Mogą angażować, poza LGD, inne lokalne grupy partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli projekt dotyczy obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Beneficjentem działania 4.21 jest LGD wybrana do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Do kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu współpracy zalicza się koszty:
1) organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty tłumaczeń, podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu,
2) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu,
3) przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz,
4) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania (jeżeli koszt najmu przekracza koszt zakupu), z wyłączeniem środków transportu,
5) robót budowlanych, nadzoru autorskiego lub inwestorskiego,
6) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
7) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie,
8) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR,
9) opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty.

LGD „Siedlisko" oraz LGD Lasovia są w trakcie realizacji projektu współpracy pn. „Szlakami Lasowiaków", którego celem jest promocja walorów turystycznych i  kulturowych powiatu kolbuszowskiego, poprzez wydanie albumów o Lasowiakach.LASOWIACKA KUCHNIA