flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" powstało 25 lutego 2008 roku i jest organizacją pozarządową opartą na partnerstwie trzech sektorów: publicznego (gminy, instytucje kultury), społecznego (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe) i gospodarczego (przedsiębiorcy). Obszar naszego działania to 4 gminy: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów znajdujące się w powiecie kolbuszowskim w pólnocnej części województwa podkarpackiego. Nasza organizacja liczy 56 członków. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie oraz aktywizowanie środowisk wiejskich przez pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój wsi. 

W latach 2009 - 2015 LGD "Siedlisko" funkcjonowało w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

23 maja 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na jej podstawie w latach 2016 - 2023 nasze Stowarzyszenie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 6 813 000,00 zł, z czego 5 400 000,00 zł przypadnie na realizację projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, grup nieformalnych, sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LASOWIACKA KUCHNIA