flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

DOKUMENTY ARCHIWALNE LGD "SIEDLISKO" (dot. PROW 2007-2013)

ROK 2009

 ROK 2010

  • Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji załącznik do umowy przyznania pomocy nr 0052-6932-UM0900034/09 z dnia 17.02.2010r.
  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 1 zawartego w dniu 23.04.2010r. do umowy nr 00052-6932-UM0900034/09 z dnia 17.02.2010r.
  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 zawartego w dniu 15.07.2010r. do umowy nr 00052-6932-UM0900034/09 z dnia 17.02.2010r.
  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 3 zawartego w dniu 21.10.2010r. do umowy nr 00052-6932-UM0900034/09 z dnia 17.02.2010r.

Rok 2011

Rok 2012

  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 3 zawartego w dniu 08.08.2012r. do umowy nr 00012-6932-UM0900008/10 z dnia 25.02.2011r.

Rok 2013

  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 4 zawartego w dniu 14.01.2013r. do umowy nr 00012-6932-UM0900008/10 z dnia 25.02.2011r.

Rok 2014

  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 5 zawartego w dniu 14.03.2014r. do umowy nr 00012-6932-UM0900008/10 z dnia 25.02.2011r.
  • Załącznik nr 1 do aneksu nr 6 zawartego w dniu 22.09.2014r. do umowy nr 00012-6932-UM0900008/10 z dnia 25.02.2011r.

 

 

 

 

 

 

LASOWIACKA KUCHNIA