flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Przedstawiamy dawne przepisy kuchni lasowiackiej. Najstarsze potrawy związane z tradycją, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Prastare receptury to ważny element dziedzictwa kulturowego. Ze względu na swoją różnorodność oraz specyfikę kuchnia może odgrywać dużą rolę w promocji danego regionu. Niepowtarzalny smak i urok miejsca pochodzenia, może przyciągać nowych turystów.

Lasowiacy zamieszkiwali tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej, w tym także okolice Kolbuszowej. Żywili się darami lasu, odznaczali się charakterystycznym strojem, obyczajami i gwarą. Las był w dużej mierze był ich żywicielem. Kuchnia lasowiacka oparta była na produktach, które ludność mogła wyprodukować sama (ziemniaki, zboże, kasze, sery, warzywa) lub zebrać w okolicznych lasach (jagody, maliny, grzyby i zioła).

Poniższe przepisy zostały zebrane podczas cyklu warsztatów kulinarnych, które odbyły się w kwietniu 2013r. dla Kół Gospodyń Wiejskich na temat produktu tradycyjnego i regionalnego. W zajęciach, które odbywały się w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej uczestniczyły gospodynie z gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów.

LASOWIACKA KUCHNIA