ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

NAJNOWSZE INFORMACJE

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Marek Gil
  2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej: Stanisław Łeptuch
  3. Członek Komisji Rewizyjnej: Barbara Bochniarz
  4. Członek Komisji Rewizyjnej: Augustyna Płaza
  5. Członek Komisji Rewizyjnej: Marek Margański

LASOWIACKA KUCHNIA