ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

NAJNOWSZE INFORMACJE

Członkami Stowarzyszenia są przedstawiciele trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego) z gmin Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.

 

Lp.

Imię i nazwisko członka/partnera

albo nazwa członka/partnera

 

Sektor

Funkcja pełniona w strukturze LGD

1.

Henryk Bajek

Gospodarczy

Członek

2.

Edward Sudoł

Społeczny

Członek

3.

Elżbieta Czachor

Społeczny

Członek

4.

Anna Korzeniowska - Fila

Społeczny

Członek

5.

Augustyna Płaza

Społeczny

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Bogusław Barnaś

Gospodarczy

Członek Rady

7.

Marian Hopek

Społeczny

Członek Zarządu

8.

Janusz Kwaśnik

Społeczny

Członek Rady

9.

Jan Zuba

Publiczny

Przewodniczący Rady

10.

Marek Margański

Społeczny

Członek Komisji Rewizyjnej

11.

Renata Nowak

Społeczny

Członek

12.

Ryszard Rzeszutek

Społeczny

Członek

13.

Jan Woś

Gospodarczy

Członek Rady

14.

Jan Niemczyk

Społeczny

Członek

15.

Marek Gil

Społeczny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

16.

Barbara Bochniarz

Społeczny

Członek Komisji Rewizyjnej

17.

Władysław Grądziel

Publiczny

Członek Rady

18.

Zbigniew Mytych

Społeczny

Członek

19.

Monika Fryzeł

Społeczny

Prezes Zarządu

20.

Janusz Durak

Społeczny

Członek

21.

Sławomir Spaczyński

Społeczny

Członek

22.

Ewelina Nazimek - Bąba

Gospodarczy

Członek Rady

23.

Jacek Mroczek

Społeczny

Członek

24.

Jan Rzeszutek

Społeczny

Członek

       

25.

Adam Twardowski

Społeczny

Członek Rady

26.

Łukasz Wolski

Społeczny

Członek Rady

27.

Dariusz Tęcza

Społeczny

Członek

28.

Dariusz Sobolewski

Społeczny

Członek

29.

Paweł Michno

Społeczny

Członek

30

Janina Wójtowicz

Społeczny

Członek

31.

Tomasz Fortuna

Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim

Publiczny

Członek

32.

Stanisław Łeptuch

Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Komorów

Społeczny

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

33.

Andrzej Wojnas

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej

Społeczny

Członek

34.

Ireneusz Kogut

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL

Społeczny

Członek

35.

Marek Ulatowski

Regionalne Towarzystwo Kultury
im. J.M. Goslara

Społeczny

Członek Rady

36.

Andrzej Jagodziński

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Publiczny

Członek

37.

Mieczysław Burek

Społeczny

Członek

38.

Kazimierz Mikołajczyk

Stowarzyszenie „Staniszówka"

Społeczny

Członek

39.

Bogumiła Kosiorowska

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"

Społeczny

Członek

40.

Lucyna Wyka

Społeczny

Członek Rady

41.

Jacek Bardan

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Publiczny

Członek

42.

Ozimek Roman

ELMAR plus sp. z o. o.

Gospodarczy

Członek

43

Bartłomiej Peret

Społeczny

Członek

44.

Lesław Kaczor

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie

Publiczny

Członek

45.

Bogusława Mazur

Społeczny

Członek Rady

46. Paweł Kasica

Społeczny

Członek

47.

Monika Stopińska-Pacyna Społeczny Wiceprezes Zarządu
48. Piotr Marut Społeczny Członek
49. Jerzy Wilk Publiczny Wiceprzewodniczący  Rady
50. Krzysztof Klecha Publiczny Członek Rady
51. Sylwia Marek Społeczny Członek Zarządu
52. Michał Burek Gospodarczy Członek
53. Edyta Wójcik Społeczny Skarbnik Zarządu
54. Józef Ozga Społeczny Członek Rady
55. Andrzej Chmielowski Społeczny Członek
 56.  Edyta Mazur - Sitko  Społeczny  Członek

LASOWIACKA KUCHNIA