flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

362933
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
72
111
483
361583
5266
5949
362933

Twoje IP: 46.41.135.158
2022-06-29 11:53
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przystępuje do realizacji projektu grantowego pn. „Zachowujemy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację 14 wydarzeń kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD Siedlisko do 30 sierpnia 2021r.
 
Pomysł odpowiada potrzebom społecznym dotyczącym zagospodarowania wolnego czasu, integruje społeczność lokalną poprzez organizacje plenerowych spotkań, warsztatów związanych z podtrzymaniem lasowiackiej obyczajowości i historii regionu. Spotkania, zajęcia, warsztaty będą miały charakter nieodpłatny, uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów. Wartość projektu wynosi 80 720,00 zł.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną większość z 14 zaplanowanych zadań odbędzie się w 2021 roku.
 
Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko": Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Cel szczegółowy LSR: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu. Przedsięwzięcie LSR: Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych).
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA