flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

13_zad13 listopada 2014 roku w biurze LGD „Siedlisko" odbyło się kolejne spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". W spotkaniu udział wzięła Barbara Sudoł - reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich z Widełki, która przedstawiła jak nakrywać stół na różne przyjęcia okolicznościowe.
Prowadząca spotkanie omówiła ogólne zasady savoir-vivre przy stole. Zaprezentowała rodzaje sztućców, szkła oraz przedstawiła ich zastosowanie. Pokazała w jaki sposób składać serwety. Wspomniała o zasadach i kolejności obsługi gości (konsumentów) przy stole. Na zakończenie spotkania wszystkie panie biorące udział w spotkaniu wspólnie przygotowały sałatkę owocową. Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu.

LASOWIACKA KUCHNIA