flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

11_zad21 sierpnia 2014 roku w biurze naszego Stowarzyszenia odbyła się druga część spotkań pań z Kół Gospodyń Wiejskich realizowanych w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych".
Spotkanie rozpoczęła Krystyna Zielińska - pracownik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, która przybliżyła zasady sprzedaży produktów rękodzielniczych i kulinarnych na imprezach masowych (festyny, dożynki) aspekcie przepisów skarbowych. Na zakończenie Julia Stypa i Halina Ocimek z KGW Przedbórz zaprezentowały sposób wykonania dekoracji wnętrz kwiatami żywymi oraz kwiatami z bibuły. W zajęciach udział wzięły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Widełki, Przedborza, Kłapówki, Huty Przedborskiej i Weryni.


LASOWIACKA KUCHNIA