flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

odn_149 czerwca 2014r. Rada Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" oceniła wnioski złożone dla działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW 2007 - 2013). Nabór wniosków trwał od 5 do 30 maja 2014r. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 450 354,65 zł.

Limit dostępnych środków wynosił 450 354,65 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania, ponieważ były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu dalszego rozpatrzenia.

LASOWIACKA KUCHNIA