flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

swiss_m4 maja 2014r. na kolbuszowskim rynku nastąpiło zakończenie projektu "Popularyzacja smaków Kolbuszowszczyzny". W imprezie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich, które rywalizowały ze sobą w konkursie kulinarnym. Gospodynie zostały wyłonione przez jury konkursowe podczas 8 warsztatów gastronomicznych. Warsztaty odbywały się na przełomie 2013 i 2014 roku w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej.

Konkurs odbywał się w kategoriach: przystawka, zupa, drugie danie, deser. Kapituła konkursowa zwracała uwagę na sposób podania potraw i ich powiązanie z tradycją regionu, smak, estetykę, pracochłonność i różnorodność potraw, ogólny wygląd stoiska. Po ocenie jury miał miejsce poczęstunek dla publiczności, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zwycięskie koła gospodyń otrzymały sprzęt AGD i pamiątkowe dyplomy.

Zgromadzonej publiczności zaprezentowana została książka kulinarna „Smaki Kolbuszowszczyzny" z przepisami, jakie gospodynie przyrządzały podczas zajęć warsztatowych w Kolbuszowej Górnej. O godz. 19.30 na scenie wystąpił Quartet Klezmer Trio.

Impreza współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W podsumowaniu projektu uczestniczyli: Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś - Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Marian Hopek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Członek Zarządu Stowarzyszenia LGD „Siedlisko", Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, Janina Wójtowicz - Zastępca Wójta Gminy Majdan Królewski, Krzysztof Klecha - Wójt Gminy Dzikowiec, Monika Fryzeł - Prezes Stowarzyszenia LGD „Siedlisko".

e_swiss d_swiss f_swiss a_swiss b_swiss j_swiss h_swiss k_swiss
r_swiss i_swiss m_swiss o_swiss v_swiss g_swiss p_swiss s_swiss

swiss_logotypy

LASOWIACKA KUCHNIA