flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

5_zad_pub24 kwietnia 2014r. roku w biurze naszego Stowarzyszenia odbyło się drugie spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". Na początku spotkania Pani Monika Fryzeł - Prezes LGD „Siedlisko" przywitała wszystkie uczestniczki oraz zaproszonych gości przedstawiając krótko cel spotkania i źródła finansowania warsztatów.

Gościem specjalnym spotkania była Pani Elżbieta Wójcik - pracownik Powiatowej Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej w Kolbuszowej. Omówiła zagadnienia związane z higieną podczas pracy w kuchni oraz wyjaśniła jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby pracujące bezpośrednio przy produktach żywnościowych. Znaczną część spotkania zajął temat HACCP - (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP". Uczestniczki były bardzo zainteresowane sposobami zabezpieczeń i ochroną żywności podczas procesu przetwarzania.

Drugim gościem spotkania była Pani Wiktoria Pastuła, która prezentowała sztukę szydełkowania. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z wielkim zaangażowaniem zajęły się wykonywaniem serwetek, koronkowych ozdób wielkanocnych. Na następne spotkanie zapraszamy 22 maja br.

2_zad_pub 3_zad_pub 4_zad_pub 6_zad_pub 1_zad_pubLASOWIACKA KUCHNIA