flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

025345
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
233
314
547
22375
9421
13560
25345

Twoje IP: 40.77.167.116
2019-06-24 16:12
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", działającego na terenie gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.

I. Termin składania wniosków: od 05.05.2014r. do 30.05.2014r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek do piątek: od 7.30 do 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" zamieszczone są:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi",
- kryteria wyboru operacji, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", w tym kryteria lokalne, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacjispełnienia kryteriów wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi".

V. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi" w 2014r. wynosi 450 354,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 65/100).

VI. Tematyczny zakres operacji w ramach naboru dotyczy:
- przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
- przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe lub społeczno-kulturalne, w tym świetlic wiejskich i domów kultury,
- kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego,
- budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli,
- urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku.

VII. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektuprzez LGD to: uzyskanie pozytywnej oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju (zakresem tematycznym naboru), w tym spełnienie kryterium nr 3, uzasadniającego realizację operacji w ramach LSR; uzyskanie co najmniej 10 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

VIII. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków

 

LASOWIACKA KUCHNIA