flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

362960
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
99
111
510
361583
5293
5949
362960

Twoje IP: 34.239.167.149
2022-06-29 13:23
Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (LGD), ul. Kościuszki 6, lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod nr tel. 17 2271-449, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 
2. Dane będą przetwarzane w celach:
a) związanych z realizacją celów statutowych LGD w stosunku do swoich członków;
b) związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;
c) związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej;
d) związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń, innych spotkań i wydarzeń;
e) związanych z realizacją zadań publicznych i innych dotacji celowych w tym m.in. procedury rekrutacji dot. realizowanego projektu.
 
3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez LGD opiera się na:
a) zadaniach LGD jako administratora danych (np. związanych z realizacją celów statutowych LGD),
b) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonywania podpisanej umowy,
c) obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),
d) obowiązkach wynikających z realizacji LSR, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń,
e) zgodzie osób, których dane są przetwarzane – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Za odbiorców mogą być uznane:
a) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie; b) operatorzy pocztowi,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz LGD usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na LGD przez przepisy prawa,
e) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
f) inne instytucje finansujące projekty realizowane przez LGD.
 
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
a) niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 a – c),
b) nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku – w przypadku realizacji celu określonego w pkt. 3 d), tj. przetwarzania danych osobowych w celu związanym z realizacją LSR, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń, innych spotkań i wydarzeń.
 
6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
f) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
g) wycofania zgody w przypadku, gdy LGD uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.
 
7. Środki zabezpieczające dane osobowe
Pracownicy LGD posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
W LGD wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.
 
8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA