flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 21 maja 2018r. o godz. 13.00 w biurze naszego Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" dot. naboru na granty 1/2018/G . Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady w godzinach pracy biura. Z uwagi na powagę omawianych spraw prosimy o przybycie.
 
Porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naboru 1/2018/G oraz omówienie wniosków o powierzenie grantu.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności wniosków z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020.
7. Sporządzenie listy wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie listy wybranych wniosków.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA