flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363585
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
192
127
1135
361583
319
5599
363585

Twoje IP: 167.235.51.68
2022-07-02 17:16
Informujemy, iż 24 października 2017r. o godz. 15.30 w biurze naszego Stowarzyszenia w Kolbuszowej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko". Dokumentacja, będąca przedmiotem obrad dostępna jest do wglądu dla członków Stowarzyszenia w godzinach pracy biura.
 
Porządek obrad:
1. Wybór sekretarza zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
6. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko". w sprawie upoważnienia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko” do aktualizacji LSR, zmiany kryteriów oceny lub procedur wyboru i oceny operacji w przypadku konieczności dokonania w nich zmian uwarunkowanych aktami prawnymi wyższego rzędu, bądź wytycznymi instytucji nadrzędnych nad LGD.
7. Wolne wnioski.

LASOWIACKA KUCHNIA