ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 15 marca 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbędą się sprawozdawcze posiedzenia organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" za rok 2015 oraz posiedzenie wyborcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016 - 2020.

14.30 - Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna

15.00 - Walne Zebranie Członków

LASOWIACKA KUCHNIA