flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

437203
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
58
114
1211
435382
1463
6541
437203

Twoje IP: 3.235.147.50
2023-06-08 21:52
Informujemy, iż 28 kwietnia 2023r. o godz. 13:30 w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dot. naboru 1/2023. Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady w godzinach pracy biura. Z uwagi na powagę omawianych spraw prosimy o przybycie.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naborów 1/2023 oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020.
7. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie listy wybranych operacji.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA