flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

437187
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
42
114
1195
435382
1447
6541
437187

Twoje IP: 3.235.147.50
2023-06-08 20:44
Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zapraszamy na warsztat refleksyjny, który jest częścią ewaluacji wewnętrznej LGD „Siedlisko”.
 
Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2022 w godz. od 9:00-14:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lok.2/4. Ewaluacja (ocena, badanie) ma na celu ustalić czy cele jakie założyła sobie dana organizacja zostały osiągnięte. Pozwoli to na bieżącą analizę stanu wdrażania naszej LSR. Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców i sektora jednostek finansów publicznych.
 
Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja na poniższe pytania:
 
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA