flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363610
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
217
127
1160
361583
344
5599
363610

Twoje IP: 146.59.68.23
2022-07-02 17:48
23 maja 2016 r. „Siedlisko” podpisało z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023, opiewającą na kwotę 5 400 000,00 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy również dodatkowe środki w wysokości 540 000,00 zł. Naszym zadaniem jest realizacja strategii. Do jej celów głównych należą:
 
I) Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.
II) Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w obszarze LGD „Siedlisko”.
III) Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” od 2016 roku przeprowadziło łącznie 12 naborów wniosków, w różnych zakresach tematycznych.
 
ROK 2016
1) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków: 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.
 
ROK 2017
2) Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Limit dostępnych środków 732 500,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 10 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 2 przedsiębiorców, na łączną kwotę 600 000,00 zł.
3) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.
4) Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie LSR 1.1.1). Limit dostępnych środków 153 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków o powierzenie grantu. W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
5) Projekt grantowy- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). Limit dostępnych środków 126 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków o powierzenie grantu. W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali imprezy promujące zachowanie dziedzictwa lokalnego.
6) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.1.1). Limit dostępnych środków 990 000,00 zł.
7) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Limit dostępnych środków 985 500,00 zł.
8) Promowanie obszaru LSR (przedsięwzięcie LSR 1.2.1). Limit dostępnych środków 81 000,00 zł.
 
ROK 2018
9) Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (przedsięwzięcie LSR 1.2.2. oraz 1.3.1). Limit dostępnych środków 261 000,00 zł. W ramach realizacji operacji wyposażono 22 organizacje oraz wydano 6 publikacji promujących obszar LGD.
 
ROK 2019
10) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 11 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.
 
ROK 2020
11) Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Limit dostępnych środków w naborze 678 003,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 6 przedsiębiorców.
12) Projekt grantowy- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). Limit dostępnych środków 81 024,99 zł. W ramach naboru wpłynęło 18 wniosków o powierzenie grantu, z czego do finansowania zostało wybranych 15 projektów.
 
Ponadto LGD wraz z pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania w 2019 roku zrealizowało projekt współpracy „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”. Jego celem była „Promocja obszaru 6 partnerskich Lokalnych Grup Działania poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego dla zbudowania wspólnej marki regionu”. Budżet „Siedliska” przeznaczony na ten cel wyniósł 108 000,00 zł. „Siedlisko” przygotowało kolorowankę dla dzieci, mapę regionu oraz grę planszową o atrakcjach turystycznych 6 partnerów projektu.
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA