flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363546
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
153
127
1096
361583
280
5599
363546

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 16:45
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, iż trwa nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów składając wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Samozatrudnienie - czyli prowadzenie jednoosobowej firmy oznacza, kiedy to osoba fizyczna rozpoczyna działalność gospodarczą, na własny rachunek i na własne ryzyko, podlegając przepisom ustawy z 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców.
 
Jeśli firmę rejestruje się po raz pierwszy, albo upłynęło 5 lat od zakończenia poprzedniej działalności można skorzystać z ulgi na start i przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba tylko opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 najniższa składka wynosi 342,32 zł. Przez następne 24 miesiące nowy przedsiębiorca może opłacać preferencyjny ZUS w kwocie 555,89 zł. Potem już pełną składkę, która wynosi 1316,97 zł.
 
Otwierając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do wyboru są trzy możliwości:
 
1) zasady ogólne – 2 skale podatkowe: 18% do 85 528,00 zł dochodu; 32 % powyżej 85 528 zł dochodu,
 
2) podatek liniowy - to zawsze ta sama stawka, niezależnie od wysokości dochodów w wysokości 19%. W praktyce, podatek liniowy opłaca się wtedy, gdy twój dochód w skali roku przekracza ok. 110 tysięcy złotych,
 
3) ryczałt – to podatek płatny od przychodu. To istotna różnica, ponieważ w tym przypadku nie można uwzględniać kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, jakiekolwiek zakupy na firmę (np. komputer, samochód) nie pomniejszą podatku do zapłaty.
 
Stawki ryczałtu wynoszą: 2%, 3%, 8,5%, 17% i 20% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Przepisy przewidują różne stawki dla różnych branż. Mówi o tym art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem w niektórych firmach ryczałt będzie bardziej korzystny, a w niektórych mniej. Oprócz stawki, ryczałt jest korzystny z jeszcze jednego względu. Nie wymaga prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Książka jest niepotrzebna, ponieważ przy wyliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów. Dlatego wystarcza sama ewidencja przychodów. To sprawia, że księgowość w przypadku ryczałtu jest mocno uproszczona.
 
W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego jest inaczej. Tutaj podatek płacony jest od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.
 
Podatek dochodowy a podatek od towarów i usług VAT to dwie różne, niezależne daniny publiczne. Rozpoczynając działalność gospodarczą można wybrać czy chce się być vatowcem czy nie. Taki wybór możliwy jest dzięki art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zwolnienie podmiotowe przy starcie firmy. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tej kwoty podmiot gospodarczy nie ma wyjścia – musi być vatowcem.
 
Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia 2019r. Wysokość premii na 1 wnioskodawcę wynosi 100 000,00 zł. Kwota dostępnych środków to 500 000,00 zł.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA