flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

W dniu 5 lutego 2019r. w biurze naszego Stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny jako element ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu, rady, grantobiorcy oraz pracownicy biura. Miało ono na celu podsumowanie stanu wdrażania naszej strategii na lata 2016 – 2023 i ewentualne działania naprawcze.

LASOWIACKA KUCHNIA