flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

264963
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
102
163
1423
262522
1528
6592
264963

Twoje IP: 3.236.231.61
2021-05-06 10:14
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizuje projekt grantowy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia oraz wydanie publikacji promujących obszar LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego LSR poprzez zakup wyposażenia dla 22 podmiotów oraz wydanie 6 publikacji promujących obszar LSR.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: wydanie publikacji promujących obszar LGD, wyposażenie obiektów i organizacji w sprzęt, środki trwałe służące wzmocnieniu potencjałui rozwoju aktywności społecznej organizacji, zakup strojów dla zespołów folklorystycznych, innych organizacji i grup nieformalnych oraz instrumentów muzycznych. Zadania będą służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać żadnego dochodu z tytułu korzystania z zakupionego wyposażenia. Publikacje będą dystrybuowane nieodpłatnie wśród mieszkańców LSR. Realizacja całego projektu grantowego zwiększy dostępność do zasobów lokalnego dziedzictwa, nastąpi zwiększenie integracji i aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz wzmocnienie tożsamości mieszkańców z własnym regionem, tradycją i kultura lokalną. Wartość projektu grantowego: 235 605,00 zł.
 
Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko":
Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy LSR: Promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych regionu.Poprawa wyposażenia organizacji społecznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
Przedsięwzięcie LSR: Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu.Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA