flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363526
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
133
127
1076
361583
260
5599
363526

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 16:30
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji informuje o zasadach oceniania i wyboru operacji (projektów) przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) jest publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 21 dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie:
 
1) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
3) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;
4) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru,
5) realizacji przez operację celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
6) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 
Na podstawie zdobytej liczby punktów 14 – osobowa Rada Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” wybiera projekty. Jeżeli wnioskowana kwota pomocy przekracza maksymalny poziom dofinansowania, Rada może zmniejszyć kwotę wsparcia. Może tego także dokonać gdy okaże się, że koszty są zawyżone. Następnie wnioski te zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie następuje ich dalsza weryfikacja, podpisanie umowy i na końcu wypłata środków. Nie dotyczy to projektów grantowych, gdzie grantobiorca podpisuje umowę, rozlicza grant bezpośrednio w Biurze LGD „Siedlisko”.
 
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przekazywana jest pisemna informacja o wyniku oceny i wyboru wniosku z podaniem liczby zdobytych punktów oraz kwocie dofinansowania. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu, który rozpatruje Zarząd Województwa Podkarpackiego. W dniu 21 września 2019r. podczas Walnego Zebranie Członków zmodyfikowano kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dodano opisy do instrukcji wypełnienia karty.
 
W I półroczu 2019 roku zaplanowany jest nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej (kwota naboru 500 000,00 zł) oraz projekt grantowy dla stowarzyszeń (kwota naboru 90 000,00 zł), zaś w II pólroczu 2019 roku nabór na rozwijanie działalności gospodarczej (kwota naboru 604 500,00 zł).
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA