flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

264963
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
102
163
1423
262522
1528
6592
264963

Twoje IP: 3.236.231.61
2021-05-06 10:14
Warsztaty pieczenia chleba w Dzikowcu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizuje projekt grantowy dot. organizacji spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
 
Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizacje 13 wydarzeń kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD Siedlisko.
 
W ramach projektu zostały zaplanowane działania mające na celu pielęgnowanie miejscowych zwyczajów, obrzędów, tradycji. Realizowane zadania odpowiadają potrzebom społecznym dotyczącym zagospodarowania czasu wolnego, integrację społeczności lokalnej poprzez organizacje plenerowych spotkań, warsztatów związanych z podtrzymaniem lasowiackiej obyczajowości i historii regionu. W ramach projektu grantowego zostanie zrealizowanych 13 zadań. Mają one charakter nieodpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Wartość tego projektu wynosi 118 401,00 zł.
 
Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko":
Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy LSR: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu.
Przedsięwzięcie LSR: Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych).
 
zdl           
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA