flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

15_zad1 grudnia 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Siedlisko" zakończył się cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki KGW z Domatkowa, Kolbuszowej Górnej, Kupna, Nowej Wsi, Świerczowa, Huty Przedborskiej, Kłapówki, Przedborza, Weryni oraz Widełki.

Zadanie, realizowane od marca 2014r. polegało na organizacji warsztatów kulinarnych połączonych ze szkoleniami z zakresu: sprzedaży bezpośredniej wyrobów podczas różnych imprez plenerowych, przyozdabiania stołu, pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania, wpisu potraw na listę produktów tradycyjnych, przechowywania żywności, nauki dobrych manier przy stole.

Zajęcia prowadziły panie z KGW (fryzjerka, pielęgniarka, kelnerka), jak również zaproszeni goście z Urzędu Skarbowego, SANEPIDu, Muzeum Kultury Ludowej. Ostatnie warsztaty prowadziła Danuta Olszowy z KGW Kolbuszowa Górna, która pokazała jak przygotować stroiki na bożonarodzeniowy stół.

W podsumowującym spotkaniu uczestniczyła Monika Fryzeł - Prezes LGD „Siedlisko" oraz Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej. Na zakończenie uczestniczki wspólnie przygotowały sałatkę. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Kolbuszowa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko". Dziękujemy Wszystkim za udział w warsztatach.

LASOWIACKA KUCHNIA