flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

mikroprzedsInformujemy, iż zgodnie z § 3 w ust. 1 pkt. 3 znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 poz. 884), wnioski złożone do LGD przed 17 lipca 2014r. („Małe projekty", „Odnowa i rozwój wsi", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw") powinny być rozliczone do 31.12.2014r.

Jednakże na uzasadniony wniosek beneficjenta pomocy i po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego lub ARiMR, istnieje możliwość aneksowania terminu złożenia wniosku o płatność (WOP) najpóźniej do dnia 31.03.2015r.

Rozporządzenie zmieniające - zobacz

LASOWIACKA KUCHNIA