flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

12_zad23 października 2014r. w biurze LGD „Siedlisko" odbyło się kolejne spotkanie pań z KGW realizowane w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu edukacyjno-szkoleniowego, obrazującego przykłady dobrych praktyk związanych z wytwarzaniem tradycyjnych produktów. Film miał zachęcić uczestniczki do podjęcia próby wpisania lokalnych potraw na Listę Produktów Tradycyjnych.

Gościem był Mirosław Górski - pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, który przedstawił zebranym paniom zagadnienia związane z procedurą wpisu potraw na wspomnianą listę. Zanim uzyska wpis musi uzyskać odpowiednią opinię. Na terenie naszego województwa taką rekomendację wydaje Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Za tradycyjne uważa się metody wytwarzania potraw od co najmniej 25 lat. Produkt, który ma być umieszczony na liście powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi. Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu.


LASOWIACKA KUCHNIA