flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

W dniu 22 września 2014r. Rada Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" oceniła wnioski o przyznanie pomocy, złożone w naborze dla działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Nabór wniosków trwał od 1 do 15 września 2014r. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 2 wnioski na łączną kwotę 287 569,00 zł.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 287 569,78 zł. Złożone wnioski są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" i zostały wybrane do finansowania.
Pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będzie prowadzona dalsza procedura oceny wniosków.

 

LASOWIACKA KUCHNIA