flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

025392
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
280
314
594
22375
9468
13560
25392

Twoje IP: 54.144.75.212
2019-06-24 16:28
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", działającego na terenie gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.

I. Termin składania wniosków: od 01.09.2014r. do 15.09.2014r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek do piątek: od 7.30 do 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" pod adresem: www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl. zamieszczone są:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi",
- kryteria wyboru operacji, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", w tym kryteria lokalne, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi".

V. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi" w 2014r. (nabór II) wynosi 287 569,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 78/100).

VI. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD to: uzyskanie pozytywnej oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju (zakresem tematycznym naboru), w tym spełnienie kryterium nr 3, uzasadniającego realizację operacji w ramach LSR; uzyskanie co najmniej 10 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

VII. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.

Dokumenty do pobrania
LASOWIACKA KUCHNIA