flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

mikroprzedsStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji i rozliczania projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w zakresie następujących operacji pozostających do rozliczenia przez beneficjentów LGD "Siedlisko": Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. „małe projekty".

Spotkanie dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli wniosek do LGD i są w trakcie rozliczenia projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 27.08.2014r. do siedziby Stowarzyszenia LGD „Siedlisko" w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lok.2/4. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia poprowadzą pracownicy biura LGD „Siedlisko".

LASOWIACKA KUCHNIA