flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

31_serce21 czerwca 2014r. odbyła się wycieczka do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja" w Trzcinicy, w której brali udział uczestnicy projektu pn. „Siedlisko młodych talentów" współfinansowanego przez Regionalną Fundację Rozwoju „Serce" w Kolbuszowej w ramach konkursu AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2014.

W nowoczesnym pawilonie wystawowym muzeum dzieci mogły zobaczyć wiele zabytków odkrytych podczas prac wykopaliskowych. Znajdują się tam wyroby ceramiczne, naczynia z kamienia, brązu sprzed 4 000 lat. Można było zobaczyć też zrekonstruowane postacie mieszkańców karpackiego grodu oraz ich codzienne życie jak np.: budowa domostw, orka w polu, czy hodowla zwierząt. Na terenie skansenu dzieci zwiedzały dawną drewnianą zabudowę z początków epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Punktem kulminacyjnym naszej wędrówki było wejście na platformę widokową - najwyższą część grodziska. Z wysokości 42 metrów od powierzchni ziemi podziwialiśmy pagórkowatą okolicę oraz karpacki gród.

Na zakończenie zwiedzania dzieci obejrzały krótki film przedstawiający życie mieszkańców w dawnej osadzie opowiedziany na podstawie znalezisk i wykopalisk odkrytych przez archeologów. Większość z nich można oglądać w muzeum.

28 czerwca 2014r. o godz. 9:00 zapraszamy na ostatnie już spotkanie warsztatowe do CKW w Kolbuszowej Górnej.

34_serce 36_serce 38_serce 37_serce 32_serce 39_serce 33_serce 35_serceLASOWIACKA KUCHNIA