flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

mikroprzedsInformujemy, iż 9 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 7 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny i wyboru wniosków dla działania "Odnowa i rozwój wsi". Złożone wnioski, które będą przedmiotem oceny dostępne są do wglądu dla członków Rady Stowarzyszenia w godzinach pracy biura. Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

LASOWIACKA KUCHNIA