flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

8_zad_pub22 maja 2014 r. w biurze naszego Stowarzyszenia odbyło się kolejne - trzecie już spotkanie w ramach projektu pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". Gościem był Mirosław Górski - pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, który przedstawił zebranym paniom z KGW zagadnienia związane z procedurą wpisu potraw na Listę Produktów Tradycyjnych.

Zanim wyrób trafi na ww. listę musi uzyskać odpowiednią opinię. Na terenie naszego województwa taką rekomendację wydaje Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Za tradycyjne uważa się metody wytwarzania potraw od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Procedurę wpisu regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprzez fakt uzyskania wpisu producenci nie nabywają żadnego prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych. W Polsce zarejestrowanych jest 1247 potraw, najwięcej jest ich właśnie na Podkarpaciu - 158.


LASOWIACKA KUCHNIA