flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

serce_kg29.03.2014r. w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej rozpoczęły się warsztaty rękodzieła artystycznego realizowane w ramach projektu pn. „Siedlisko młodych talentów", które współfinansuje Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce" z Kolbuszowej. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci ze szkół podstawowych z Domatkowa, Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kupna, Weryni, Widełki, Huty Komorowskiej, Krzątki, Lipnicy, Mechowca, Mazur i Zielonki. Pierwszego dnia dzieci uczyły się sztuki wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny. Następne spotkanie 5 kwietnia br.

LASOWIACKA KUCHNIA