flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

pozytek20 marca 2014 roku w naszym biurze odbyło się pierwsze spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu pn: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". Na początku spotkania Monika Fryzeł - Prezes LGD „Siedlisko" przywitała wszystkie uczestniczki oraz zaproszonych gości przedstawiając krótko cel spotkania i źródła finansowania projektu.

Gościem specjalnym warsztatów była Krystyna Zielińska - pracownik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, która przybliżyła zasady sprzedaży produktów rękodzielniczych i kulinarnych na imprezach plenerowych (festyny, dożynki). Przedstawicielka KGW z Nowej Wsi Maria Kubas pokazała jak wykonać ozdoby wielkanocne: kwiatki do palmy z bibuły i krepiny, pisanki z cekinów oraz inne ozdoby techniką decoupage.

LASOWIACKA KUCHNIA