flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

poytek_plakat20 marca 2014r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Siedlisko" w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lok. 2/4 rozpoczynają się pierwsze zajęcia z projektu pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych". Spotkania będą odbywać się w biurze LGD „Siedlisko" od marca do grudnia 2014r. Celem projektu będzie zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami zdrowego żywienia, prawidłowego przechowywanie żywności, aranżacjami stołu na różne okazje. Serdecznie zapraszamy.

LASOWIACKA KUCHNIA