flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

swiss_m28 lutego 2014r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej odbędą się ostatnie zajęcia kulinarne  realizowane w ramach projektu "POPULARYZACJA SMAKÓW KOLBUSZOWSZCZYZNY". Tradycyjne smakołyki będzie przygotowywać  KGW z Nowej Wsi (gm. Kolbuszowa).

swiss_logotypy

 


LASOWIACKA KUCHNIA