flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

swiss_m24 stycznia 2014r. odbyły się 5 spośród 8 spotkań warsztatów kulinarnych dla KGW, jakie co drugi piątek każdego miesiąca mają miejsce w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej. Zajęcia rozpoczęły się 15 listopada 2013 i potrwają do 28 lutego 2014r.

Celem projektu "POPULARYZACJA SMAKÓW KOLBUSZOWSZCZYZNY" współfinansoanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, jest "odkrywanie na nowo" zanikających potraw ziemi kolbuszowskiej oraz ludowych tradycji. Podczas zajęć przysmaki regionalne przygotowuje i prezentuje każdororazowo inne koło gospodyń, które zgłosiło się do udziału w projekcie w opcji "potrafię i pokażę". Do tej pory dania przygotowywały KGW z Kolbuszowej Górnej, KGW z Mazurów, KGW z Kupna, KGW Komorowianki z Komorowa oraz KG Dworzanki z Huty Komorowskiej. Najbliższe spotkanie już 7 lutego br. na którym tradycyjne jadło zaprezentują KGW Prymule z Mechowca.

4_swiss 1_swiss kgw_kupno1 kgw_komorow kgw_huta

swiss_logotypyLASOWIACKA KUCHNIA