flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

264959
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
98
163
1419
262522
1524
6592
264959

Twoje IP: 3.236.231.61
2021-05-06 09:59
Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Komorów zorganizowało zajęcia kulinarme dla dzieci z gminy Majdan Królewski
LGD „Siedlisko” realizuje projekt grantowy pn. Organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
 
Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Siedlisko poprzez organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do końca września 2018 r.
 
W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu LSR tj. gminy Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan Królewski, Raniżów. Dzięki tym spotkaniom zostanie wzmocniony kapitał społeczny i aktywizacja lokalnej społeczności. Realizowanie zadania mają charakter edukacyjno-szkoleniowy i odpowiadają potrzebom społecznym dotyczącym zagospodarowania czasu wolnego m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła, plastyczne, garncarskie, warsztaty programowania i robotyki, lotnictwa, warsztaty multimedialne, druku 3d, zajęcia lego, zajęcia sportowe, wycieczki. Zajęcia mają charakter nieodpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. W ramach projektu grantowego zostanie zrealizowanych 14 zadań. Wartość projektu grantowego: 137 876,00 zł.
 
Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko":
 
 
Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego.
 
Cel szczegółowy LSR: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu.
 
Przedsięwzięcie LSR: Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (w tym grup defaworyzowanych).
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA