flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

21 maja 2018r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" dokonała oceny i wyboru grantobiorców dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Nabór wniosków trwał od 3 do 25 kwietnia 2018r. Limit dostępnych środków wynosił: 1) Przedsięwzięcie LSR 1.2.2 - Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu – 45 000,00 zł;
2) Przedsięwzięcie LSR 1.3.1- Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego – 216 000,00.
Do Biura Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę 244 760,00 zł, w tym dla przedsięwzięcia 1.2.2: 45 177,00 zł, zaś dla przedsięwzięcia 1.3.1: 199 643,00. Wszystkie złożone wnioski zostały wybrane przez Radę do finansowaniana łączną kwotę 244 060,00.
 
Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” złoży do Samorządu Województwa (SW) wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy. Po podpisaniu umowy przez LGD „Siedlisko” z SW będzie możliwa realizacja projektów przez grantobiorców.
 
Zobacz dokumenty:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LASOWIACKA KUCHNIA