flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na granty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, realizując Plan Komunikacji zorganizowało 26 marca 2018r. spotkanie informacyjno – konsultacyjne. Podczas zebrania omówione zostały zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD, wniosek o przyznanie pomocy, przedstawione zostały też zagadnienia związane z kryteriami wyboru grantobiorców. Nabór na granty będzie trwał od 3 do 25 kwietnia 2018.
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA