flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363585
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
192
127
1135
361583
319
5599
363585

Twoje IP: 167.235.51.68
2022-07-02 17:16
12 stycznia 2018 w budynku Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” zorganizowało szkolenie nt. warunków i sposobie realizacji oraz rozliczania projektów dla działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020).
 
W szkoleniu brały udział podmioty, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy, wnioskodawcy wybrani przez Radę LGD do finansowania na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie własnej firmy, którzy oczekują na podpisanie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 
 
Program obejmował m.in: podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy, omówienie różnicy między premią na podjęcie działalności gospodarczej a refundacją, tworzenie miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych, dokumentowanie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług. Omówiony został wniosek o płatność i zasady jego wypełniania, konkurencyjny wybór wykonawców zadań, najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają wpływ na możliwość uzyskania refundacji / premii, kontrole praz Urząd Marszałkowski. Szkolenie związane jest realizacją Plan Komunikacji na 2018r. Prowadziła je Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER.
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA